Základní informace o projektu

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha
Název projektu anglicky: Life-long teacher education at the Faculty of Education, Charles University in Prague

Náplň projektu: Studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Projektové číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0002

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1. 3 -  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Realizace projektu: 01. 09. 2011 - 30. 08. 2014

OPVK