Poslední termín závěrečných zkoušek UOP, UOV, UPV

Ve dnech 16.-18.6.2014 proběhnou závěrečné zkoušky ze vzdělávacích programů Učitelství odborných předmětů, Učitelství odborného výcviku a Učitelství praktického vyučování.

 Pro frekventanty projektu OP VK je to poslední možnost studium bezplatně dokončit.

Přihlášku je třeba podat do 30.5.2014.

Závěrečné zkoušky UVVP pro 2.st. ZŠ a SŠ

Ve dnech 3.2- 7.2.2014 probíhají závěrečné zkoušky  z Pedagogiky a Psychologie.

Ve dnech 10.2.-14.2.2014 probíhají obhajoby závěrečných prací a zkoušky z oborových didaktik.

Harmonogram závěrečných zkoušek naleznete zde http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-1.html

Rozvrhy CŽV pro rok 2013/14

Nově byly aktualizovány rozvrhy pro studijní obory CŽV Pedagog volného času a Vychovatelství pro 1. skupinu i 2. skupinu.

Slavnostní předání osvědčení

Slavnostní předávání osvědčení absolventům vzdělávacích programů  UOP, UOV a UPV proběhne ve čtvrtek 29.08.2013 od 10:00 hod. v Aule Pedagogické fakulty UK Praha.

Závěrečné zkoušky:

Závěrečné zkoušky vzdělávacích programů UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, UČITELSTVÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU a UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ se konají v těchto termínech:

21.6.2013

24.6.2013

26.- 28.6.2013

Index spolu s vyplněnou studijní kartou odevzdejte ke kontrole do 17.6., nejpozději do 19.6.2013.

Podrobný harmonogram závěrečných zkoušek včetně termínů je k dohledání pod záložkou ROZVRHY.


Závěrečné zkoušky vzdělávacího programu UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO 2.ST. ZŠ A SŠ se konají v těchto termínech:

Pedagogika, Psychologie: 20. - 21.5.2013

Oborové didaktiky: 27. - 30.5.2013

 

Zápisy

Zápisy do 1. ročníku:

Učitelství odborných předmětů, Učitelství odborného výcviku, Učitelství praktického vyučování - 12.9.2012 od 08:30 hod. Velký sál PedF

Vychovatelství 1.skupina - 17.9.2012 od 08:30 hod. v místnosti R003 PedF

Vychovatelství 2.skupina - 24.9.2012 od 08:30 hod. v místnosti R207 PedF

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ - 2.10.2012 od 9:00 hod. v místnosti 213 v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství

Závěrečné zkoušky

Druhý termín závěrečných zkoušek vzdělávacích programů Učitelství odborných předmětů, Učitelství odborného výcviku a Učitelství praktického vyučování je 24.9.2012 od 8:00 hod. Závěrečnou práci je třeba odevzdat do 10.9.2012.

Závěrečné zkoušky vzdělávacího programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.st. ZŠ a SŠ budou probíhat v zimním semestru 2012/13 v týdnech od 18. do 22. 2. (zkoušky z oborových didaktik a obhajoby závěrečných prací) a od 25. do 28. 2. (zkoušky z pedagogiky a psychologie).

OPVK