Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři

Garant studijního programu

Způsob přijímání uchazečů

Datum zahájení studia

Charakteristika vzdělávacího programu

Absolventi tohoto studia získají úplnou odbornou kvalifikací Učitel uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři“. Studium má kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna formou řízeného samostudia - studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je v rozsahu tří semestrů, určený den prezenčního studia je uveden v rozvrhu (každá sudá/lichá středa dle ročníku). Informaci o skladbě vzdělávacího programu, hodinové dotaci přednášek, příslušných zkouškách, zápočtech či klasifikovaných zápočtech naleznete ve studijním programu a na webových stránkách Pedagogické fakulty (http://www.pedf.cuni.cz/uprps). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou po dokončení 3. semestru. Závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie v rozsahu daném studijním programem, z didaktiky odborného předmětu a obhajoby závěrečné práce. Jako doklad o absolvování studia je vydáváno osvědčení Univerzity Karlovy, na kterém je uvedena odborná kvalifikace, kterou absolvent získal, a klasifikace z jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce

Účastníci z krajů:

mají studium zdarma (je hrazeno z prostředků ESF). Přihláška je bez poplatku.

Další informace ke kurzu:

OPVK