Pedagog volného času

Garant studijního programu

Bude uplatňováno pro přijetí:

Realizace

Charakteristika vzdělávacího programu, případně profil absolventa

Studium poskytuje absolventům uvedeného programu pedagogickou kvalifikaci pro práci ve školských institucích a školských zařízeních, kde je vyžadována pedagogická kvalifikace předepsaná zákonem pro pozici „pedagog volného času“.
Studium je realizováno kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna distanční formou - studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je rozloženo do dvou semestrů. Probíhá pravidelně vždy v určený den v týdnu. Informaci o skladbě vzdělávacího programu, hodinové dotaci přednášek, příslušných zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech naleznete ve studijním programu a na webových stránkách Pedagogické fakulty (http://www.pedf.cuni.cz). Studium je po dokončení 2. semestru zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a pedagogiky volného času a dále z obhajoby závěrečné práce. Jako doklad o absolvování studia je vydáváno Osvědčení Univerzity Karlovy, na kterém je uvedena odborná kvalifikace, kterou absolvent získal a klasifikace z jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce.

 Absolvent nalezne uplatnění jako kvalifikovaný odborník pro širokou oblast volného času na úrovni animátorské, realizační, organizátorské a administrativní. Studium umožní absolventům získat pracovní uplatnění v různých typech institucí souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Mohou pracovat jako odborní pracovníci center volného času dětí a mládeže, pedagogové v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních, pracovníci v zařízeních cestovního ruchu, pracovníci pro volný čas v lázeňských střediscích nebo manažeři volného času dospělých.

Účastníci z krajů: 

mají studium zdarma (je hrazeno z prostředků ESF). Přihláška je bez poplatku.

Rozvrh

OPVK