Cíle projektu

Cílem projektu je pomoci zvýšit kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve čtyřech krajích ČR (Středočeském, Vysočině, Pardubickém, Královéhradeckém) a to tím způsoben, že v průběhu realizace projektu bude proškoleno nejméně 340 nekvalifikovaných pedagogů. V rámci bude inovováno min. 5 studijních programů, které budou přizpůsobeny specifickým potřebám cílové skupiny - nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkům působícím na základních nebo středních školách ve čtyřech výše zmíněných krajích.
V rámci realizace projektu se budou studenti vzdělávat v níže uvedených vzdělávacích programech:

Všechny programy budou obohaceny o distanční modul vzdělávání, který umožní nahradit část prezenční výuky vysoce kvalitním distančním systémem, což studium cílové skupině z časových důvodů velmi významným způsobem zpřístupní. Efektivita distančních modulů vzdělávání bude po celou dobu realizace projektu průběžně ověřována. Paralelně bude také probíhat evaluace efektivity vzdělávání obecně a jeho dopadu ve vlastní pedagogické praxi vybrané skupiny posluchačů.

OPVK