TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
SkSKP – SvOPV
OP VK

Letní semestr 2012/2013 (září 2013 podzimní termín)
Termín ZZk SkSKP – SvOPV 23.09.2013, 24.09.2013
Předběžný zápis studentů na termín konání ZZk -----
Termín odevzdání ZP (září 2013) do 30.08.2013
Termín odevzdání ZP (září 2013) nejpozději do  06.09.2013 (student si musí sám domluvit s vedoucím práce, že vedoucí práce odevzdá posudek nejpozději do 19.09.2013)
Odevzdání přihlášky k ZZk (září 2013) do 30.08.2013
Odevzdání přihlášky k ZZk (září 2013) nejpozději do 06.09.2013
Odhlásit se z termínu ZZk – nejpozději do 08:00 hodin dne konání závěrečné zkoušky
Odevzdání výkazu o studiu (indexu) ke kontrole na studijní oddělení do 06.09.2013
Odevzdání studijní karty do  06.09.2013
Pozvání garantem studia na termín konání ZZk do 19.09.2013
OPVK