Přínos pro cílovou skupinu

Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří pedagogičtí pracovníci základních nebo středních škol, kteří nemají kvalifikaci požadovanou ustanovením zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Podle stávající právní úpravy mohou pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, vykonávat přímou pedagogickou činnost nejdéle po dobu deseti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získají. Studium k získání požadované kvalifikace musí zahájit nejpozději do 31. prosince 2014. Úspěšným absolvováním studijních programů v oblasti pedagogických věd, které budou v rámci tohoto studia nabídnuty, tuto kvalifikaci získají, a tímto způsobem naplní požadavky výše zmíněného zákona. Mohou tedy nadále působit ve školství jako kvalifikováni pedagogičtí pracovníci, což zvýší jejich status na pracovišti i jejich platové ohodnocení a zlepší jejich pozici na trhu práce. Kromě možného získání zaměstnání v oboru své původní specializace budou moci pracovat i jako plnohodnotní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a na středních školách, případně jako učitelé odborných předmětů SOŠ, nebo učitelé praktického vyučování, odborného výcviku, nebo učitelé odborných předmětů pro SOŠ a SOU, vychovatelé v závislosti na absolvovaném studiu.

OPVK